Burs Esasları

Burs Esasları

DOVAK BURS YÖNETMELİĞİ ve TAAHHÜTNAME

a) Vakıf Yönetim Kurulu, her yıl bütçesinin imkânla ile, vereceği burs sayısı ve miktarını belirler. Eğitim yılı başında "Burs müracaat formlarına puanlama yapılır. Burs Komitesinin değerlendirmesi neticesinde BURSİYER ÖĞRENCİ LİSTESİ" açıklanır.

b) Şartlı bağış ile özel burs verilebilir. Şartlı bağışın sürekliliği, kesildiğinde özel burs da sona erer. Bursiyer öğrencinin, milli ve dini bayramlar gibi özel günlerde kendisine özel burs veren hayır sahibi ile iletişime geçerek hatır sorması, gönül alması esastır.

c) Bursiyer öğrenci aldığı burs konusunda velisini bilgilendirmeyi, gerekli görülür ise velisinden bu hususta muvafakat almayı kabul ve taahhüt eder. VAKIF YÖNETİM KURULU AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA TEK TARAFLI OLARAK BURSİYER ÖĞRENCİNİN BURSUNU KESMEYE YETKİLİDİR ! 

1. Derslerinde başarılı olamayan, sınıfını geçmeyen, Okulunun ceza uygulamasına muhatap olan,

2. Bursiyer öğrencilikle uyumlu olmayan siyasi faaliyette bulunan,

3. Vakfın toplantı, seminer çağrılarına ve Vakıf komite başkanının çağrı ve uyarılarına mazeretsiz olarak katılmayan,

4. Okul durumu ile ilgili gelişmeleri ders dönemlerinde Vakfa yazılı bilgi vermeyen,

5. Vakfın prensiplerine ve amaçlarına uygun faaliyet, Öğrencilik düzeni ve özel yaşantısı olmayan ve Vakıf tanıtımını, gelişimini sağlayacak faaliyette bulunmayan öğrencinin bursu kesilir.

BURSİYER ÖĞRENCİ AYRICA, 

1.Vakfımızdan burs alan öğrencilerin işe girdikleri tarihten 2 yıl sonra ,vakıftan burs alan yeni öğrencilere burs vermesi vakfın devamlılığı açısından tavsiye olunur.

2.Yukarıdaki maddelerin uygulanmasına, kefalet oluşmasına, devamına ve sonuçlandırılmasına Vakıf Yönetim Kurulu tek taraflı yetkilidir. Vakıf Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin denetimlerine dayanarak verecekleri rapor doğrultusunda Bursiyerin Bursunu tek taraflı kesebilir.

EVRAKLAR

Bursiyer olarak kabul edilen öğrenciler ağaıdaki evrakları tamamlamak zorundadır.

1) Eğitim gördüğünüz Okuldan Öğrenim Belgesi

2) Sabıka Kaydı

3) Nüfus kayıt örneği

4) İki adet vesikalı fotoğraf

5) Ziraat Bankasında adınıza açılan sıfır bakiyel bir hesap numarası